متوسط وزن گوسفند زنده در نژادهای مختلف چقدر است؟

گوسفندان، جزء قدیمی ترین و در عین حال مفید ترین حیوانات اهلی هستند که از نژادهای گوناگونی برخوردار می باشند و از تمام انواع نژادهای آنها برای تهیه گوشت مورد نیاز مردم استفاده می شود. متوسط وزن گوسفند زنده در نژادهای گوناگون ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد که این عامل باعث تفاوت قیمت روز گوسفند زنده در مناطق گوناگون کشور می شود.

یکی از مواردی که می تواند به افراد در زمان خرید گوسفند زنده کمک کند، اطلاع از متوسط وزن آن در سنین مختلف می باشد. چرا که این موضوع باعث می شود بعد از بررسی سن و وزن گوسفند در صورت عدم مغایرت با وزن های ایده آل، متوجه شوید که گوسفند مورد نظر به خوبی پروار نشده و یا اینکه بیماری دارد.

در همین راستا در این مقاله به بررسی وزن گوسفند زنده در نژادهای گوناگون پرداخته ایم تا بتوانیم شما را راهنمایی کنیم تا بتوانید خرید بهتری داشته باشید.

متوسط وزن گوسفند زنده

همانطور که می دانید، گوسفندان از آن دسته از حیواناتی هستند که نژادهای گوناگونی دارند و هر کدام از آنها با توجه به نوع زیست بوم خود در بخش های گوناگونی از کشور توسط دامداران نگهداری و پرورش داده می شوند. جالب است بدانید که هر کدام از نژاد گوسفندان، وزن ها و همچنین چثه های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند که در ادامه این مقاله شما را با وزن انواع نژاد گوسفندان بیشتر آشنا خواهیم کرد.

در این رابطه بخوانید: گوسفنده زنده

وزن گوسفند زنده

آشنایی با نژاد گوسفند افشاری و بختیاری و متوسط وزن آنها

نژاد افشاری، یکی از بهترین نژاد گوسفند از نظر پرواربندی می باشد که به استان زنجان و تکاب تعلق دارد. پرواربندی بسیار خوب این گوسفندان سبب شده است که مردم مناطق زیادی از کشور به نگهداری و پرورش این گوسفندان بپردازند. متوسط وزن گوسفند زنده افشاری در سن 6 ماهگی برای نوع نر، معمولا بین 35 تا 37 و برای نوع ماده بین 32 تا 34 کیلوگرم می باشد و گوسفندان افشاری نوع نر بالغ معمولا بین 65 تا 67 و نوع ماده آنها بین 50 تا 51 کیلوگرم وزن دارند.

نژاد گوسفند بختیاری، یکی دیگر از نژاد گوسفندان می باشد که زیستگاه آنها در استان چهارمحال و بختیاری می باشد و عموما توسط ایل عشایر نگهداری و پروار می شوند. گوسفندان نر بختیاری در سن 6 ماهگی معمولا بین 40 تا 41 و گوسفندان ماده بین 36 تا 37 کیلوگرم وزن دارند. این در حالی است که متوسط وزن گوسفندان نر در سنین بلوغ بین 75 تا 77 کیلوگرم و متوسط وزن گوسفندان ماده بین 55 تا 57 کیلوگرم افزایش می یابد.

 متوسط وزن گوسفند زنده از نژاد کردی و نژاد فراهانی

نژاد گوسفندان کردی، همانطور که از عنوان آن مشخص است، در مناطق کوهستانی قسمت های غربی کشور زندگی می کنند. این گوسفندان، با عنوان گوسفندان گوشتی شناخته شده هستند و به همین دلیل متوسط وزن آنها بیشتر از سایر نژادها می باشد. متوسط وزن گوسفند زنده کردی در سن 6 ماهگی برای نوع نر، 31 کیلو و برای نوع ماده 29 کیلوگرم خواهد بود. اما وقتی گوسفند نر کردی به سن بلوغ می رسد، متوسط وزن آن تا 50 کیلوگرم افزایش می یابد در حالی که متوسط وزن گوسفند زنده کردی ماده نهایتا به 40 کیلوگرم خواهد رسید.

یکی دیگر از نژادهای گوسفندان، نژاد فراهانی است که بیشتر در شهرستان های اراک، فراهان و آشتیان پرورش داده می شوند و از آنها نگهداری می شوند. این نژاد از گوسفندان نیز مانند گوسفندان کردی، جزء گوسفندان گوشتی محسوب می شوند و از گوشت مرغوب تری نیز به نسبت سایر آنها برخوردار می باشند. نوع نر گوسفند زنده فراهانی در سن 6 ماهگی دارای متوسط وزن 27 و نوع ماده آن دارای متوسط وزن 26 کیلوگرم می باشد. گوسفند فراهانی نر در سن بلوغ از متوسط وزن بین 51 تا 52 و گوسفند ماده بالغ از متوسط وزن بین 40 تا 42 کیلوگرم برخوردار می باشد.

در این رابطه بخوانید: خرید مرغ و خروس زنده

متوسط وزن گوسفند زنده از نژاد مهربانی و سنجابی

نژاد مهربانی یکی دیگر از نژادهای گوسفندان زنده می باشد که به استان همدان و منطقه کبودرآهنگ تعلق دارند و در این منطقه پرورش داده می شوند. این گوسفندان بدن کشیده و سر و صورت عاری از هرگونه پشم دارند. متوسط وزن گوسفند زنده از نژاد مهربانی در سن 6 ماهگی برای نوع نر، 33 تا 35 و برای نوع ماده، 32 تا 33 کیلوگرم می باشد. در حالی که متوسط وزن این گوسفندان در سنین بلوغ به ترتیب بین 62 تا 69 برای نوع نر و بین 52 تا 54 برای نوع ماده افزایش پیدا می کند.

زیست بوم نژاد گوسفند سنجابی، همانطور که از عنوان آن مشخص است، منطقه سنجابی در استان کرمانشاه می باشد. این گوسفندان به دلیل دارا بودن گوشت و پشم بسیار مرغوب در گروه گوسفندان گوشتی و همچنین پشمی قرار دارند. متوسط وزن گوسفند زنده سنجابی در سنین 6 ماهگی هم برای نوع نر و هم برای نوع ماده بین 31 تا 32 کیلوگرم می باشد. در سنین بلوغ به طور متوسط وزن نوع نر این گوسفندان بین 55 تا 57 و وزن نوع ماده آنها بین 53 تا 54 کیلوگرم خواهد بود.

آشنایی با نژاد گوسفندان سنگسری و بهمنی و متوسط وزن آنها

زیستگاه نژاد گوسفند سنگری، شهر سنگسر در شمال استان سمنان می باشد و به همین دلیل گوسفندان سنگسری بیشتر در این منطقه نگهداری می شوند. متوسط وزن این گوسفندان در سن 6 ماهگی، برای نوع نر بین 23 تا 24 و برای نوع ماده بین 21 تا 22 کیلوگرم می باشد. نوع نر گوسفند سنگسری در سن بلوغ، دارای متوسط وزن 47 تا 48 و نوع ماده آن دارای متوسط وزن 36 تا 37 کیلوگرم می باشد.

یکی از قدیمی ترین نژاد گوسفندان، نژاد بهمنی می باشد که به استان کهگیلویه و بویر احمد تعلق دارند که متوسط وزن گوسفند زنده بهمنی در سن 6 ماهگی هم برای نوع نر و هم برای نوع ماده بین 31 تا 32 کیلوگرم و در سن بلوغ برای نوع نر بین 60 تا 62 و برای نوع ماده 40 کیلوگرم می باشد.

متوسط وزن گوسفند زنده از نژاد مغانی

زیستگاه گوسفند مغانی، استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل و دشت مغان می باشد و به همین دلیل به طور عمده در این مناطق نگهداری و پروار می شوند. این نژاد به عنوان بهترین نژاد گوسفند بومی ایران شناخته شده است. متوسط وزن گوسفند زنده مغانی نر در سنین 6 ماهگی بین 32 تا 33 و متوسط وزن گوسفند زنده مغانی ماده در این سن بین 30 تا 31 کیلوگرم می باشد. نوع نر این ماده وقتی به سن بلوغ می رسد، متوسط وزن آن تا 60 کیلوگرم افزایش می یابد در حالی که متوسط وزن نوع ماده آن بین 50 تا 52 کیلوگرم می رسد.

آشنایی با نژاد گوسفند تالشی و متوسط وزن آن

زیست بودم، نژاد گوسفند تالشی، منطقه تالش در استان گیلان می باشد و به همین دلیل در مناطق تالش، آستارا و ارتفاعات حیران بیشتر دامداران این نژاد از گوسفندان را نگهداری می کنند و آنها را پرورش می دهند. متوسط وزن گوسفند زنده از نژاد تالشی در سنین 6 ماهگی، بین 20 تا 21 و 42 تا 43 کیلوگرم می باشد که این وزن ها به ترتیب برای نوع نر و ماده می باشد. متوسط وزن گوسفند زنده تالشی در سنین بلوغ برای نوع نر بین 46 تا 47 و برای نوع ماده بین 41 تا 43 کیلوگرم می باشد.

در این رابطه بخوانید: دام زنده شهرداری

چگونگی خرید انواع گوسفند زنده

امروزه مراکز زیادی در شهر تهران و همچنین سایر شهرستان ها به وجود آمده است که اقدام به فروش و عرضه انواع گوسفند و دام زنده می کنند تا تهیه آن برای افراد در مناسبت های مختلف راحت تر باشد. به شما توصیه می کنیم که گوسفند زنده مورد نیاز خود را از مراکزی خریداری نمایید که زیر نظر مراکز بهداشت فعالیت می کنند و مطمئن هستید که برای پرورش و افزایش وزن انواع نژاد گوسفند زنده  و همچنین سایر دام های خود به جای تزریق آمپول های هورمونی از مواد طبیعی و کاملا ارگانیک استفاده می کنند و تحت نظر دامپزشک به طور دائم معاینه می شوند و از هر نظر سالم هستند. چرا که دام هایی که از مواد طبیعی تغذیه می شوند، مصرف آنها برای سلامتی انسان بهتر و مفیدتر می باشد و گوشت آنها پرخاصیت تر می باشد.

علاوه بر این برخی از این مراکز امکان خرید اینترنتی و ثبت سفارش آنلاین را نیز برای شما فراهم کرده اند که با این وضعیت کار شما خیلی راحت تر خواهد شد، چرا که این مراکز در کنار امکان ثبت سفارش آنلاین خدمات دیگری، مانند ارسال رایگان، پرداخت هزینه درب منزل، ارسال باسکول برای وزن دام در حضور خود شما، ارسال قصاب برای ذبح دام در صورت نیاز مشتری را نیز برای شما فراهم می کنند تا بتوانید خرید بهتر و راحت تری داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *